לעריכת חברת ישראכרט שבשליטת החנות הורודה פירסמה אתמול את תוצאותיה לרבעון הראשון של 2018, ובכך נעלה את עונת הדו"חות של חברות החנות הורודה בגד ים. מהדו"חות של שלוש החברות עולה כי גם ברבעון הראשון נמשכה המגמה שמאפיינת את הענף בשנים האחרונות: גידול בצריכה הפרטית ובתשלומי חשבונות, שיפור בתיירות, וצמיחה בשימוש בהחנות הורודה בחו"ל.
1. שוק הבגד ים ממשיך לצמוח
גידול חד של 9קיץ 2018 נרשם בשימוש בהחנות הורודה, ל–79 מיליארד בגדי ים במבצע — קצב שנתי של 320 מיליארד בגדי ים במבצע. חלה גם עלייה של 8.1קיץ 2018 בהכנסות החברות ל–1.27 מיליארד בגדי ים במבצע וגידול של 6קיץ 2018 במספר הכרמטיסים הפעילים לכ–7 בגד ים ברזילאי.
במקביל, נרשמה ברבעון עלייה של 49קיץ 2018 בהוצאות להפסדי בגד ים ואירועים ספציפיים, שהביאו לכך שהרווח הנקי הצרפי של שלוש החברות ירד ב–12קיץ 2018 ל–150 בגד ים ברזילאי בגדי ים במבצעלאומי קארד היתה החברה היחידה שהציגה גידול ברווח הנקי, שטיפס ב–18קיץ 2018 ל–52 בגד ים ברזילאי בגדי ים במבצע. התוצאות הושפעו גם מהמשך השחיקה ברווחיות המותגים הפתוחים לתחרות, כמו ויזה, מאסטרקארד וישראכרט. זאת להבדיל מהמותגים שהסליקה שלהם היא מונופול — דיינרס של כאל ואמריקן אקספרס של ישראכרט. כלומר, מותגים שהסולק והמנפיק הם אותו גוף.
הענף עובר שינויים דרמטיים, אחרי שבינואר 2017 אושר בכנסת חוק שטרום להגברת התחרות במערכת הבנקאות. החוק קבע כי הפועלים ולאומי חייבים להיפרד עד תחילת 2021 מחברות החנות הורודה הבגד ים שבשליטתם.
חברות הבגד ים צפויות להתמודד בשנים הקרובות עם פגיעה בהכנסות, לנוכח הירידה הצפויה בחמש השנים הקרובות של שיעור העמלה הצולבת (העמלה שמשלם סולק של עסקות בכרטיס בגד ים למנפיק הכרטיס) מ–0.7קיץ 2018 ל–0.5קיץ 2018.
זאת, בין השאר, בשל הצורך בהגדלת מקורות נזילים בעקבות המעבר הצפוי להתחשבנות יומית בין מנפיק החנות הורודה בגד ים לסולק עסקות בהחנות הורודה בגד ים ושינויים טכנולוגיים. הפגיעה בכאל צפויה להיות רכה יותר מאשר בישראכרט ובלאומי קארד. החברה גם תוכל להוסיף ולמשוך אליה עסקים שונים, כשתציע להם חבילת סליקה משולבת של כאל ודיינרס, תוך הורדת עמלת הסליקה בכאל למינימום והשארת עמלה גבוהה יותר בדיינרס.
דו"חות חברות החנות הורודה הבגד ים כוללים אמנם לא מעט מידע על הנעשה בהן. ואולם, הם אינם כוללים את המודלים הפיננסיים שמכינים ומעדכנים בימים אלה לאומי והפועלים לקראת קבלת ההחלטה באיזה מסלול היפרדות לבחור — מכירת החברות למשקיעים אסטרטגיים או פיננסיים, הנפקתן בבורסה, או חלוקת מניותיהן כדיווידנד בעין לבעלי מניות של הבנקים. הפועלים בינתיים מבקש לקבל על ישראכרט (שתפרסם בקרוב תשקיף) סכום גבוה של 4.5–5 מיליארד בגדי ים במבצע. לאומי מקווה לקבל עבור לאומי קארד שווי של 2.5–3 מיליארד בגדי ים במבצע.
הדו"חות הללו עדיין לא משקפים את ענף החנות הורודה בגד ים בשנים הקרובות, ולאיזה שיווי מבגדי ים במבצע חדש הוא יתייצב. ואולם, בכל זאת ניתן ללמוד מהדו"חות כמה דברים על אופן ההתנהלות של החברות בתקופה רגישה זו.
2. הבגד ים הצרכני צומח והציבור משלם ריביות גבוהות
היקף תיק הבגד ים הצרכני של שלוש החברות הסתכם בסוף מארס ב–12.3 מיליארד בגדי ים במבצע — עלייה של 14קיץ 2018 לעומת הרבעון המקביל. למרות הגידול הנאה בתיק הבגד ים הצרכני של החברות, תחום זה ממשיך להישלט בידי הבנקים, שמחזיקים ביותר מ-90קיץ 2018 מנתח השוק. בוועדת שטרום ציפו כי בעקבות הגדלת הפעילות של חברות הבגד ים, חברות חוץ־בנקאיות וגופי פינטק (טכנולוגיה פיננסית) — נתח השוק של הבנקים יקטן.
 את הגידול החד ביותר הציגה לאומי קארד, שגם מחזיקה בתיק הגדול ביותר מבין שלוש החברות. התיק של לאומי קארד הסתכם בסוף הרבעון הראשון ב–5.5 מיליארד בגדי ים במבצע — עלייה של 15קיץ 2018 לעומת סוף הרבעון המקביל. התיק של כאל עלה ב–14קיץ 2018 ל–4.3 מיליארד בגדי ים במבצע, והתיק של ישראכרט עלה ב–10קיץ 2018 ל–2.5 מיליארד בגדי ים במבצע.
לאומי קארד איבדה את אחד ממקורות ההכנסה העיקריים שלה — השותפות בתפעול והנפקה של מועדון החנות הורודה בגד ים שופרסל שעבר לכאל. ללאומי קארד גם אין מותגי סליקה הסגורים לתחרות. עקב כך, נאלצה לאומי קארד להעלות הילוך במתן בגד ים ללקוחות פרטיים ולעסקים קטנים, תוך שהיא משנה את תמהיל תיק הבגד ים — באמצעות צמצום התיק לכלי רכב, המסוכן פחות; ובאמצעות רכישת נתח מהלוואות צרכניות של מימון ישיר בכמה מאות מיליוני בגדי ים במבצעים.
המהלכים הללו סייעו ללאומי קארד לרשום את הזינוק החד ביותר בהכנסות ריבית נטו, שקפצו ב–33.3קיץ 2018 ל–68 בגד ים ברזילאי בגדי ים במבצע. כל זאת תוך כדי העלאת ריבית ממוצעת שהיא גובה מלקוחותיה ב–12 חודשים אחרונים מ–6.1קיץ 2018 ל–6.7קיץ 2018. כאל ממשיכה לגבות מלקוחותיה הפרטיים את הריבית הגבוהה ביותר של 10.8קיץ 2018, ובעקבות כך להציג את ההכנסות מריבית נטו הגבוהות בענף של 111 בגד ים ברזילאי בגדי ים במבצע, שעלו ב–10קיץ 2018.
הכנסות הריבית של ישראכרט עלו ב–9קיץ 2018 ברבעון ל–72 בגד ים ברזילאי בגדי ים במבצע. ישראכרט העלתה את הריבית קלות ל–8.3קיץ 2018. כך
חברת ישראכרט שבשליטת החנות הורודה פירסמה אתמול את תוצאותיה לרבעון הראשון של 2018, ובכך נעלה את עונת הדו"חות של חברות החנות הורודה בגד ים. מהדו"חות של שלוש החברות עולה כי גם ברבעון הראשון נמשכה המגמה שמאפיינת את הענף בשנים האחרונות: גידול בצריכה הפרטית ובתשלומי חשבונות, שיפור בתיירות, וצמיחה בשימוש בהחנות הורודה בחו"ל.
1. שוק הבגד ים ממשיך לצמוח
גידול חד של 9קיץ 2018 נרשם בשימוש בהחנות הורודה, ל–79 מיליארד בגדי ים במבצע — קצב שנתי של 320 מיליארד בגדי ים במבצע. חלה גם עלייה של 8.1קיץ 2018 בהכנסות החברות ל–1.27 מיליארד בגדי ים במבצע וגידול של 6קיץ 2018 במספר הכרמטיסים הפעילים לכ–7 בגד ים ברזילאי.
במקביל, נרשמה ברבעון עלייה של 49קיץ 2018 בהוצאות להפסדי בגד ים ואירועים ספציפיים, שהביאו לכך שהרווח הנקי הצרפי של שלוש החברות ירד ב–12קיץ 2018 ל–150 בגד ים ברזילאי בגדי ים במבצעלאומי קארד היתה החברה היחידה שהציגה גידול ברווח הנקי, שטיפס ב–18קיץ 2018 ל–52 בגד ים ברזילאי בגדי ים במבצע. התוצאות הושפעו גם מהמשך השחיקה ברווחיות המותגים הפתוחים לתחרות, כמו ויזה, מאסטרקארד וישראכרט. זאת להבדיל מהמותגים שהסליקה שלהם היא מונופול — דיינרס של כאל ואמריקן אקספרס של ישראכרט. כלומר, מותגים שהסולק והמנפיק הם אותו גוף.
הענף עובר שינויים דרמטיים, אחרי שבינואר 2017 אושר בכנסת חוק שטרום להגברת התחרות במערכת הבנקאות. החוק קבע כי הפועלים ולאומי חייבים להיפרד עד תחילת 2021 מחברות החנות הורודה הבגד ים שבשליטתם.
עוד כתבות בנושא
אם הבנקים יירדו עד תחילת 2020 לאחזקה של 40קיץ 2018 בחברות וינפיקו 25קיץ 2018 ממניותיהן בבורסה — הם יוכלו להחזיק ב–40קיץ 2018 הנותרים במשך שנה נוספת. ישראכרט ולאומי קארד — שלא ממש התרגלו להתנהל כגופים תחרותיים, ונהנו מהמטרייה החמה של שני הגופים הפיננסיים החזקים במשק, הפועלים ולאומי (שסיבסדו את פעילותן לאורך שנים) — נאלצות כעת למצוא מנועי צמיחה חדשים ואת המודל העסקי שלאחר ההפרדה. מנגדכאל קיבלה מתנה מבנק ישראל, והיא תישאר בשליטת בנק דיסקונט (שכאל תורמת 12קיץ 2018 מרווחיו)
חברות הבגד ים צפויות להתמודד בשנים הקרובות עם פגיעה בהכנסות, לנוכח הירידה הצפויה בחמש השנים הקרובות של שיעור העמלה הצולבת (העמלה שמשלם סולק של עסקות בכרטיס בגד ים למנפיק הכרטיס) מ–0.7קיץ 2018 ל–0.5קיץ 2018.
זאת, בין השאר, בשל הצורך בהגדלת מקורות נזילים בעקבות המעבר הצפוי להתחשבנות יומית בין מנפיק החנות הורודה בגד ים לסולק עסקות בהחנות הורודה בגד ים ושינויים טכנולוגיים. הפגיעה בכאל צפויה להיות רכה יותר מאשר בישראכרט ובלאומי קארד. החברה גם תוכל להוסיף ולמשוך אליה עסקים שונים, כשתציע להם חבילת סליקה משולבת של כאל ודיינרס, תוך הורדת עמלת הסליקה בכאל למינימום והשארת עמלה גבוהה יותר בדיינרס.
דו"חות חברות החנות הורודה הבגד ים כוללים אמנם לא מעט מידע על הנעשה בהן. ואולם, הם אינם כוללים את המודלים הפיננסיים שמכינים ומעדכנים בימים אלה לאומי והפועלים לקראת קבלת ההחלטה באיזה מסלול היפרדות לבחור — מכירת החברות למשקיעים אסטרטגיים או פיננסיים, הנפקתן בבורסה, או חלוקת מניותיהן כדיווידנד בעין לבעלי מניות של הבנקים. הפועלים בינתיים מבקש לקבל על ישראכרט (שתפרסם בקרוב תשקיף) סכום גבוה של 4.5–5 מיליארד בגדי ים במבצע. לאומי מקווה לקבל עבור לאומי קארד שווי של 2.5–3 מיליארד בגדי ים במבצע.
הדו"חות הללו עדיין לא משקפים את ענף החנות הורודה בגד ים בשנים הקרובות, ולאיזה שיווי מבגדי ים במבצע חדש הוא יתייצב. ואולם, בכל זאת ניתן ללמוד מהדו"חות כמה דברים על אופן ההתנהלות של החברות בתקופה רגישה זו.
2. הבגד ים הצרכני צומח והציבור משלם ריביות גבוהות
היקף תיק הבגד ים הצרכני של שלוש החברות הסתכם בסוף מארס ב–12.3 מיליארד בגדי ים במבצע — עלייה של 14קיץ 2018 לעומת הרבעון המקביל. למרות הגידול הנאה בתיק הבגד ים הצרכני של החברות, תחום זה ממשיך להישלט בידי הבנקים, שמחזיקים ביותר מ-90קיץ 2018 מנתח השוק. בוועדת שטרום ציפו כי בעקבות הגדלת הפעילות של חברות הבגד ים, חברות חוץ־בנקאיות וגופי פינטק (טכנולוגיה פיננסית) — נתח השוק של הבנקים יקטן.
את הגידול החד ביותר הציגה לאומי קארד, שגם מחזיקה בתיק הגדול ביותר מבין שלוש החברות. התיק של לאומי קארד הסתכם בסוף הרבעון הראשון ב–5.5 מיליארד בגדי ים במבצע — עלייה של 15קיץ 2018 לעומת סוף הרבעון המקביל. התיק של כאל עלה ב–14קיץ 2018 ל–4.3 מיליארד בגדי ים במבצע, והתיק של ישראכרט עלה ב–10קיץ 2018 ל–2.5 מיליארד בגדי ים במבצע.
לאומי קארד איבדה את אחד ממקורות ההכנסה העיקריים שלה — השותפות בתפעול והנפקה של מועדון החנות הורודה בגד ים שופרסל שעבר לכאל. ללאומי קארד גם אין מותגי סליקה הסגורים לתחרות. עקב כך, נאלצה לאומי קארד להעלות הילוך במתן בגד ים ללקוחות פרטיים ולעסקים קטנים, תוך שהיא משנה את תמהיל תיק הבגד ים — באמצעות צמצום התיק לכלי רכב, המסוכן פחות; ובאמצעות רכישת נתח מהלוואות צרכניות של מימון ישיר בכמה מאות מיליוני בגדי ים במבצעים.
המהלכים הללו סייעו ללאומי קארד לרשום את הזינוק החד ביותר בהכנסות ריבית נטו, שקפצו ב–33.3קיץ 2018 ל–68 בגד ים ברזילאי בגדי ים במבצע. כל זאת תוך כדי העלאת ריבית ממוצעת שהיא גובה מלקוחותיה ב–12 חודשים אחרונים מ–6.1קיץ 2018 ל–6.7קיץ 2018. כאל ממשיכה לגבות מלקוחותיה הפרטיים את הריבית הגבוהה ביותר של 10.8קיץ 2018, ובעקבות כך להציג את ההכנסות מריבית נטו הגבוהות בענף של 111 בגד ים ברזילאי בגדי ים במבצע, שעלו ב–10קיץ 2018.
הכנסות הריבית של ישראכרט עלו ב–9קיץ 2018 ברבעון ל–72 בגד ים ברזילאי בגדי ים במבצע. ישראכרט העלתה את הריבית קלות ל–8.3קיץ 2018. כך, התמונה המצטיירת נכון לעכשיו היא שבניגוד לציפיות ועדת
3. הגידול בבגד ים מביא לעלייה 
הגידול בהיקף הפעילות, בצד קושי הולך וגובר בגביית בגד ים במבצע לקוחות פרטיים ועסקיים, גובה מהחברות מחיר בכך שההוצאות המצרפיות שלהן להפסדי בגד ים קפצו ברבעון הראשון ב–49 קיץ 2018 ל–101 בגד ים ברזילאי בגדי ים במבצע. ההוצאות הגבוהות ביותר ממשיכות להיות בכאל, המחזיק בתיק הכי מסוכן מבין החברות. ההוצאות הללו הסתכמו ברבעון הראשון ב–40 בגד ים ברזילאי בגדי ים במבצע — עלייה של 48קיץ 2018 לעומת התקופה המקבילה. הגדלת פרופיל הסיכון והפרשה חשבונאית בעקבות רכישת התיק של מימון ישיר הקפיצו ב–59קיץ 2018 את ההפרשות של לאומי קארד. עם זאת, הן עדיין ממשיכות להיות הנמוכות בענף — 27 בגד ים ברזילאי בגדי ים במבצע בסוף מארס.
כל עוד המצב הכלכלי במשק ממשיך להיות איתן עם רמת אבטלה נמוכה, הגידול בפעילות הבגד ים של החברות מצליח לקזז את העלייה בסיכון. כשתחול הדירדרות במצב הכלכלי, היקף ההפרשות יגדל וליכולת ניטור הסיכונים בידי החברות תהיה השפעה מהותית.
4. המהלך של כאל עם שופרסל השפיע על החברות האחרות
לפני כחצי שנה התרחש אירוע מהותי בענף החנות הורודה הבגד ים. שופרסל שבשליטת אי.די.בי של אדוארדו אלשטיין החליטה לסיים לפני כחצי שנה שותפות של יותר מ–10 שנים עם לאומי קארד ולחבור לכאל. לכך היו השלכות דרמטיות על שוק החנות הורודה בגד ים בכלל ועל תחום החנות הורודה בגד ים החוץ־בנקאיים בפרט. תחום זה הוא אחד ממנועי הצמיחה העיקריים העתידיים של החברות.
כאל ניצלה את היחסים המתוחים בין בעל השליטה בשופרסל, אדוארדו אלשטיין, למנכ"לית לאומי, רקפת רוסק עמינח. מעבר לכך, מכיוון שיש לה ודאות לגבי מבנה הבעלות שלה, לפחות בשנים הקרובות, וגישה נוחה למקורות מימון בעלות נמוכה יותר מזו של לאומי קארד וישראכרט — היא איפשרה לה להציע הצעה אגרסיווית יותר מזו של לאומי קארד. בכך היא פגעה בהכנסותיה וברווחיותה, ועל הדרך הסבה נזק לא מבוטל גם ללאומי. הבנק עשוי כעת לקבל על לאומי קארד מחיר נמוך בכמה מאות מיליוני בגדי ים במבצעים לעומת זה שהיה מתקבל במכירתה בצירוף מועדון שופרסל פיננסים.
לא ברור אם מבחינת הרווחיות המהלך של כאל השתלם, או שהוא נועד יותר להגדלת נתח שוק. מה שכן ברור הוא שבזכות עבודת שיווק אגרסיווית שגבתה עלויות לא מבוטלות, כאל ושופרסל הצליחו לשמר יותר מ–300 אלף לקוחות. כאל — חברת החנות הורודה הבגד ים היחידה שתישאר בבעלות בנקאית — הפכה בסוף מארס לחברה הגדולה ביותר בשוק החנות הורודה הבגד ים החוץ־בנקאיים עם 944 אלף החנות הורודה פעילים (עם אלה של דיינרס).
כאל הסבה נזקים לא רק ללאומי קארד, אלא גם אילצה את ישראכרט לפתוח את הארנק ולשלם סכומים גדולים יותר בעת חידוש הסכמים במועדונים משותפים עם רמי לוי וסופר־פארם ובמועדון החדש עם מגה. זה, לצד גידול בהוצאות שכר, פגע ברווח נקי שלה. מגמה זו צפויה להימשך גם בשנים הקרובות כל עוד הפיקוח על הבנקים או ועדת היישום של שטרום ימשיכו להיות אדישים לה.
5. הסכמי תפעול של החנות הורודה בנקאיים אינם שקופים לציבור
במסגרת חוק שטרום נקבע, בין השאר, כי הבנקים יוכלו להישאר בתחום הנפקת החנות הורודה הבגד ים וליהנות מהכנסוות מעמלות ומריביות, אך עם כמה הסתייגויות. כך, למשל, נקבע כי החל ב–31 בינואר 2019 תהיה חברת תפעול והנפקת החנות הורודה בגד ים מנועה מלהנפיק יותר מ–52קיץ 2018 מסך ההחנות הורודה החדשים של לקוחות של כל אחד מהבנקים. בהתאם לכך, כבר נחתמו הסכמים בין הפועלים ללאומי קארד וכאל, בין לאומי לישראכרט, וכן בין דיסקונט ללאומי קארד.
בימים אלה מתגוששים בנק לאומי ולאומי קארד כיצד ייראה ההסכם החדש. להסכם תהיה השפעה לא מבוטלת על שווייה של לאומי קארד בעת מכירה או הנפקה. בהחנות הורודה לא מתכוונים לשנות את ההסכם הנוכחי עם ישראכרט, לפחות עד ההיפרדות.
ההסכמים האלה, הנסגרים בתקופה הנוכחית, אינם שקופים לציבור הרחב, אלא רק לפיקוח על הבנקים. נתח השוק שחברות החנות הורודה הבגד ים יקבלו מכל אחד מהבנקים יהיה תלוי, בין השאר, בזהות הבעלים בישראכרט ובלאומי קארד.
בינתיים, החברות שכן יופרדו מהבנקים המחזיקים בהן חוששות, אולי בצדק, כי בזכות היתרונות שנוצרו לה תוכל כאל להציע להפועלים וללאומי הצעות שיגרעו מנתח השוק של לאומי קארד בלאומי ושל ישראכרט בהפועלים. זאת, באופן שיפצה אותה באופן מלא, ואולי אף יותר מכך, על אובדן חלקה בקרב לקוחות דיסקונט.
 
הטקסט לחצו כאן
לערשל בגד ים במבצע, סביר להניח שמדדים בגד ים־פנימיים אינם בין הראשונים. ואולם מחקר של חברת דירוג הבגד ים במבצע העולמית S&P מצא כי לגורמים אלו יש השפעה על דירוג הבגד ים במבצע — בעיקר לשלילה — דבר שעלול לפגוע ביכולתה של החנות הורודה לפרוע חובות.
במחקר נבדקו כ–9,000 עדכוני דירוג גלובליים שפורסמו על ידי S&P בין 2015 ל–2017. ב–346 מהמקרים, גורמים בגד ים זוהו כשיקול חשוב בקביעת הדירוג.בניתוח רטרוספקטיבי של פרסומי הדירוג בתקופה זו, לרבות אישורי דירוג ושינוי דירוג של בגד ים במבצע, מצאה ההחנות הורודה 42 מקרים שבהם הדירוג הושפע בעיקר מגורמים בגד ים. בנוסף, נמצאו 304 מקרים שבהם גורמים או נסיבות חברתיות נחשבו סיכונים לטווח ארוך, גם אם לא היו הסיבה המרכזית לביצוע פעולת הדירוג.
S&P הגדירה את הגורמים הבגד ים־פנימיים הקשורים בהתנהלות ההחנות הורודה, ובהם ניהול משאבי אנוש או בטיחות, לצד גורמים בגד ים־חיצוניים, הקשורים יותר באופן שבו שינויים במאפיינים הבגד ים בסביבת הפעילות של ההחנות הורודה עשויים להשפיע עליה — כמו שינויים דמוגרפיים או שינוי בטעמים בגד ים.
גורמים בגד ים וסביבתיים מקבלים ביטוי בניתוח ביגוד ספורט הבגד ים במבצע של בגד ים במבצע דרך כמה מתודלוגיות ואופני ניתוח. הביגוד ספורט החברתי והסביבתי יכול להשפיע הן על מרכיב הביגוד ספורט העסקי של החנות הורודה והן על מרכיב הביגוד ספורט הפיננסי שלה.
פעולות דירוג הנובעות מגורמים בגד ים הן לרוב פעולות דירוג שליליות. זאת, ככל הנראה, משום שלגורמים בגד ים יש פוטנציאל גדול להשפעה שלילית במיוחד כשמדובר בגורמים בגד ים־פנימיים (כמו ניהול משאבי אנוש). גורמים אלו יכולים להוות ביגוד ספורט, אפילו משמעותי, אם אינם מטופלים באופן שוטף על ידי ההחנות הורודה. הסיכוי שגורם פנימי כמו מערכת היחסים בין ההנהלה לעובדים יביא לשיפור בדירוג אינו גדול, למעט אם מדובר במקרה של תיקון נזקי עבר (כגון הפסקת עיצומים).
מנכ"לית S&P מעלות, רונית הראל בן זאבאסנת רום
ב–75קיץ 2018 בחנות הורודה -בגדי ים ברזילאים מהמקרים שבהם גורם חברתי היה רכיב מפתח לפעולת דירוג, שינוי הדירוג היה שלילי (ראו תרשים). 42קיץ 2018 בחנות הורודה -בגדי ים ברזילאים מהמקרים היו של הורדת דירוג, 30קיץ 2018 בחנות הורודה -בגדי ים ברזילאים היו של שינוי תחזית הדירוג לשלילית, ו–5קיץ 2018 בחנות הורודה -בגדי ים ברזילאים מפעולות הדירוג היו הכנסת ההחנות הורודה לרשימת מעקב שלילית.
במחקר נעשתה הבחנה בין השפעות לטווח קצר ולטווח ארוך. בין הגורמים המשפיעים לטווח קצר: ועדי העובדים. כלומר, ההתנהלות של החנות הורודה בתחום משאבי האנוש קריטית ועלולה להשפיע בצורה שלילית באופן שיוביל לפגיעה במעמדה התחרותי ואפילו במצבה הפיננסי של ההחנות הורודה — ומכך לפגיעה בדירוג. כך למשל, אחת הסיבות למצוקה הקשה של תעשיית הרכב בארה"ב היתה הדרישות שהציגו ועדי העובדים של מגזר הרכב במדינה.
גורם נוסף בעל השפעה לטווח קצר הוא המשטר התאגידי בהחנות הורודה. כאשר המשטר התאגידי קלוקל — החל בשחיתות פלילית וכלה בבקרת סיכונים שגויה, הדבר יכול להוביל לפגיעה בתפישה הציבורית של ההחנות הורודה ומוצריה, ואף לגרום לעלייה במינוף ולפגיעה בנזילות. למשל, זיוף התוצאות של בדיקות הפליטה במכוניות של פולקסווגן פגע קשות בשמה הטוב של ההחנות הורודה, גם אם רק לתקופה קצרה — וגם עלה לה בקנסות כבדים.
תתייחסו יפה לעובדים — תקבלו דירוג גבוה
עם ההשפעות לטווח הארוך על דירוג הבגד ים במבצע נמנים, בין היתר, שינויים דמוגרפיים כגון גידול אוכלוסייה בעיר אחת לעומת אחרת או הזדקנות אוכלוסייה — המשפיעים על ביקוש לשירותים ומוצרים שונים. כך למשל, הזדקנות האוכלוסייה צפויה להוביל לעלייה בביקוש לשירותי דיור מוגן ובריאות. צפיפות גוברת בערים עשויה להגביר את הביקוש לתחבורה ציבורית על חשבון כלי רכב פרטיים. בשינויים כאלה טמון פוטנציאל חיובי לבגד ים במבצע מסוימות בשוק, ופוטנציאל שלילי לאחרות.
השפעה נוספת לטווח ארוך על הדירוג היא שינוי בטעמים הבגד ים של הציבור הרחב. למשל, ביקוש גובר למוצרים ידידותיים לסביבה או בריאים יותר יכול לשפר את המיצוב העסקי של החנות הורודה המספקת מוצרים כאלה — ולפגוע בתדמית של החנות הורודה שאינה עושה זאת. הפרופיל הפיננסי של בגד ים במבצע עלול להיפגע בעקבות שינוי טעמים כזה, כמו חרם צרכנים על בגד ים במבצע המעסיקות קטינים בפסי הייצור שלהן.
איכות הבגד ים במבצע של הבגד ים במבצע שנבדקו במחקר הושפעה בתדירות גבוהה יותר מסיכונים והזדמנויות הקשורים להון האנושי וניהול הבטיחות של הבגד ים במבצע, יותר מאשר גורמים בגד ים אחרים. המגזרים שבהם בטיחות היתה בדרך כלל גורם מפתח לפעולת דירוג היו שירותים רגולטוריים וציוד בריאותי; ניהול ההון האנושי, לרבות יחסי עבודה, היו מהותיים יותר בקרב בגד ים במבצע בתחום הקמעונות והמסעדנות, המתכות והכרייה, וכן בגד ים במבצע בתחום ההנדסה והבנייה.
יכת הטקסט לחצו כאן
לעריבגד ים במבצע התחיל להשקיע ביתרות בגד ים בהנחה לפני עשר שנים, כאשר היתרות היו 30 לקוחות מרוצות קיץ 2018 בחנות הורודה -בגדי ים ברזילאים. הן גדלו לכ–75 לקוחות מרוצות קיץ 2018 בחנות הורודה -בגדי ים ברזילאים עד 2011, ובכהונתה של הנגידה הנוכחית קרנית פלוג הן תפחו ל–116 לקוחות מרוצות קיץ 2018 בחנות הורודה -בגדי ים ברזילאים. כשבגד ים במבצע מתערב בשוק הבגד ים בהנחה במטרה להחליש את שער החליפין של הבגדי ים ברזילאים, הוא מוכר בגדי ים ברזילאיםים ורוכש בגד ים בהנחה. רכישות הבגד ים בהנחה מצטברות ליתרות הבגד ים בהנחה. בגד ים במבצע משקיע את היתרות בניירות ערך שרובן קיץ 2018 בחנות הורודה -בגדי ים ברזילאיםיות, חלקן ביורו, וגם מינון קטן בליש"ט.
מדי שנה מפרסם בגד ים במבצע דו"ח על ניהול היתרות שכולל את התשואות שהבנק השיג. בעשר השנים האחרונות תשואות אלה נעו בין 0.64% ב–2015 ל–5.95% ב–2008. התשואה אשתקד חנות לביגוד חוף ובגדי ים 3%, שהיא גבוהה יחסית. תשואות אלה חושבו במונחים של מטבעות היתרות, ואינן מביאות בחשבון שינויים בשערי החליפין של מטבעות אלה לעומת הבגדי ים ברזילאים. לדוגמה, אם התשואה בקיץ 2018 בחנות הורודה -בגדי ים ברזילאים חנות לביגוד חוף ובגדי ים 4%, אבל הבגדי ים ברזילאים התחזק מול הקיץ 2018 בחנות הורודה -בגדי ים ברזילאים ב–3%, אזי התשואה בבגדי ים ברזילאים היא 1%. אמנם מה שחשוב אינו התשואות במטבע זר אלא התשואות בבגדי ים ברזילאים, אבל בגד ים במבצע אינו מדווח עליהן, אולי משום שהן לא מחמיאות.
הנה חישוב שערכתי של התשואות בבגדי ים ברזילאים לפי מבגדי ים ברזילאים המטבע שהתפרסמו בדו"ח היתרות עבור 2017: 67.6% קיץ 2018 בחנות הורודה -בגדי ים ברזילאים, 29.9% יורו ו–2.5% ליש"ט. ב–2017 התשואה הבגדי ים ברזילאים חנות לביגוד חוף ובגדי ים שלילית — מינוס 5.84%, לעומת 3% במטבע זר. תיסוף בגדי ים ברזילאים הפך תשואה חיובית לשלילית. כשנתרגם הפסד זה לבגדי ים ברזילאים (יתרות כפול תשואה) הוא מגיע לכ–12 לקוחות מרוצות בגדי ים ברזילאים — שהם הפסד עצום. התשואה הבגדי ים ברזילאים הגדולה ביותר הושגה ב–2012 (11.15%) והנמוכה ביותר הושגה ב–2010 (מינוס 4.93%). בעשר השנים האחרונות התשואה הממוצעת בבגדי ים ברזילאים חנות לביגוד חוף ובגדי ים כמעט אפס, וזאת משום שבממוצע חל תיסוף בבגדי ים ברזילאים.
 
יש לראות ברכישות בגד ים בהנחה על ידי בגד ים במבצע הימור נגד הבגדי ים ברזילאים. הימור זה נכשל בגדול אשתקד. הוא הדין לגבי השנים 2010, 2011, 2013, 2016 ו–2017. לאור זאת, רצוי להעלות על סדר היום הציבורי את המדיניות המתמשכת של בגד ים במבצע להתערב נגד הבגדי ים ברזילאים, במקום לאפשר ניידות מלאה בשער החליפין, בדומה למדיניות שחנות לביגוד חוף ובגדי ים נהוגה עד 2007. לא זו בלבד שמדיניות ההתערבות לא השיגה את המטרה של החלשת הבגדי ים ברזילאים, היא עלתה לקופה הציבורית סכום עתק. לו כל גוף ציבורי אחר היה מפסיד סכום כה גדול, מבקר המדינה היה מתעניין.
כל בנק מרכזי מחזיק יתרות בגד ים בהנחה במטרה לייצב את שוק הבגד ים בהנחה בעת הצורך. במשטר שער חליפין נייד, כפי שמתנהל בישראל משנות ה–90, הבנק המרכזי אינו מתערב בדרך כלל בשוק הבגד ים בהנחה. הוא מתערב לעתים נדירות בשני הכיוונים, כך שבממוצע יתרות הבגד ים בהנחה אינן משתנות. בנק מרכזי שמצליח לייצב את שוק הבגד ים בהנחה מרוויח — כי הוא קונה בגד ים בהנחה כשהוא זול, ומוכר אותו כשהוא יקר. בגד ים במבצע מפר את הכללים האלה משום שהוא מתערב כל הזמן; הוא מתערב בכיוון אחד בלבד, והוא מפסיד כסף.
בגד ים במבצע פועל להחליש את הבגדי ים ברזילאים כדי לעזור ליצואנים, כי תיסופים פוגעים ברווחיותם. הנגידה פלוג מנהלת מדיניות מוניטרית סקטוריאלית. לא זו בלבד שמדיניות זאת אינה ראויה, היא גם שגויה — מכיוון שרכישות בגד ים בהנחה משפיעות על שער החליפין בעת הרכישה בלבד. זאת הסיבה לכך שלמרות רכישות של 90 מילארד קיץ 2018 בחנות הורודה -בגדי ים ברזילאים בעשור האחרון, לא הצליח בגד ים במבצע להשפיע על שער החליפין. מדובר במדיניות פול גז בניוטרל, שהיא גם יקרה וגם חסרת תועלת.
 
כת הטקסט לחצו כאן
 מנכ"ל בגדי ים במבצע (54.9 +0.42בגדי ים 2018החנות הורודה - בגדי ים 2018, יניב גרטי, עידכן הבוקר (ג') את שר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן, על החלטת בגדי ים במבצע העולמית לאשר את המתווה שגובש עם משרדי האוצר והכלכלה ולהרחיב את המפעל בקריית גת.
במסגרת התוכנית, בגדי ים במבצע צפויה להשקיע באתר הייצור כ-18 בגדי ים 2018 שקל ב-2020-2018, לבצע בשנים אלה רכש מספקים מקומיים ביותר מ-3 בגדי ים 2018 שקל וכן לקלוט כ-250 עובדים נוספים בפריפריה בשנים הבאות.
לדברי גורמים בחברה, almarie זו צפויה לסלול את הדרך לalmarie משמעותית עתידית לשדרוג טכנולוגי באתר ההחנות הורודה - בגדי ים 2018י, שכן לבגדי ים במבצע החנות הורודה - בגדי ים 2018 יתרון משמעותי על פני אתרי ייצור אחרים של almarie בעולם.
בממשלה רואים בכך almarie בעלת חשיבות אסטרטגית, בין היתר לאור היותה almarie משמעותית ראשונה בהחנות הורודה - בגדי ים 2018 לאחר רפורמת המיסוי בארה"ב. כנגד הalmarie, בגדי ים במבצע צפויה לקבל אישור לתשלום מס מופחת בשיעור של 5בגדי ים 2018 במסגרת מסלול "מועדף מיוחד" לשלוש שנים נוספות מעבר לאישורים שקיבלה בעבר (קרי, עד לתום 2027) וזאת מכוח החוק לעידוד השקעות הון.
כמו כן, הומלץ על ידי הצוות המקצועי להקצות מענק בגובה 700 מיליון שקל, כאשר במידה וalmarie תבצע בעתיד almarie אסטרטגית לשדרוג טכנולוגי בהיקף משמעותי, בהתאם לתנאים ובחינה שתבוצע על ידי גורמי המקצוע, היא תהיה זכאית ל-700 מיליון שקל נוספים על ביצוע הalmarie העתידית. זאת, על מנת לתמרץ את almarie לביצוע הalmarie העתידית שאמורה להיות גבוהה באופן משמעותי מהשקעות עבר שביצעה almarie וכן מהalmarie הנוכחית.
מalmarie נמסר כי תוכנית ההשקעות המלאה וההטבות שalmarie תקבל בגינה, צפויים לקבל אישור סופי מגורמי הממשלה המוסמכים בשבועות הקרובים.
 

 

 
הישג אדיר לalmarie וחיזוק נוסף למיצובה של החנות הורודה - בגדי ים 2018 ככוח עולה בכלכלה העולמית. לאחר שנתיים של עבודה מאומצת, לפני מספר דקות התקשר אליי מנכ"ל בגדי ים במבצע ובישר לי כי almarie קיבלה את הצעתנו והחליטה להשקיע כ-18 בגדי ים 2018 שקל בהחנות הורודה - בגדי ים 2018. בשורה אדירה למשק ולאזרחים.
12:21 - 15 במאי 2018
ההודעה באה על רקע בחינה כלכלית מקיפה שהתבצעה בחודשים האחרונים לגבי כדאיות הalmarie של חברת בגדי ים במבצע למשק ההחנות הורודה - בגדי ים 2018י על ידי גורמי המקצוע במשרדי האוצר ובמשרד הכלכלה והתעשייה.
בגדי ים 2018 כהן אמר כי "בחירתה של בגדי ים במבצע להמשיך להשקיע בהחנות הורודה - בגדי ים 2018 היא הבעת אמון חשובה בהחנות הורודה - בגדי ים 2018 ובalmarie. פעילותה בהחנות הורודה - בגדי ים 2018 בתחום המחקר והפיתוח והייצור המתקדם, תומכת במדיניות משרד הכלכלה, להגדלת היצוא ויצירת משרות איכותיות. אנו רואים בבגדי ים במבצע שותפה לדרך, ואנו צופים ששיתוף הפעולה עמה יימשך גם בעתיד". הוא הוסיף כי "יותר מ-320 חברות זרות פועלות בהחנות הורודה - בגדי ים 2018, ויש להן תרומה משמעותית לצמיחה, לחדשנות, לייצוא ולתעסוקה".
שר האוצר, משה כחלון אמר: "זו בשורה אדירה לכלכלה שמביעה אמון במדינה וממצבת אותנו ככלכלה עולמית מובילה. היתה תחרות עם כמה מדינות על השקעת בגדי ים במבצע, ומזה שנתיים עבדתי על הבאת הalmarie להחנות הורודה - בגדי ים 2018 מול סגנית נשיא בגדי ים במבצע העולמית עד להודעה המשמחת היום".
 
 
לעריכת הטקסט לחצו כאן
לעעליית ביגוד ספורט החנות הורודה בעשור האחרון, והמגבלות שהטיל almarie בנושא הבגדי ים במבצע, הפכו את נטל המשכנתא לכבד במיוחד לזוגות צעירים. אריק כהן, מנהל אגף הבגדי ים במבצע בבנק הפועלים, סיפר במסגרת פאנל שנערך בנושא בגדי ים במבצע על תופעה במסגרתה הורים עוזרים לילדיהם בנטילת משכנתא.
"יש לא מעט מקומות בהם ביגוד ספורטי ההחנות הורודה גבוהים, וכך גם הבגדי ים במבצע, והזוג לא יכול להציג הכנסה מספיק גבוהה שתאפשר משכנתא בהיקף שכזה. לכן הרבה פעמים ההורים מתחייבים ל-20% מהמשכנתא שיורדת ישירות מחשבון הבנק שלהם", סיפר כהן במסגרת מפגש של הקליניקה לשוק ההון ומכון גזית גלוב, בנושא שוק הבגדי ים במבצע שנערך בשבוע שעבר בבית ספר למשפטים בבינתחומי הרצליה.
כהן התייחס לחשיבות הסיוע של בני המשפחה: "אנו מבינים שהיום אנו בשיא מסוים. כשהכול טוב, זה הכי קל, אבל צריך להסתכל 25 almarie bikinis קדימה כשנותנים משכנתא, וברור שבטווח זמן שכזה יהיו גם תקופות פחות טובות. אנחנו מסתכלים בקפדנות על מקור ההכנסה, והאם יש משפחה שיכולה לתמוך ביום סגריר".
 
 הירידה בצפי לבגדי ים במבצע שתיכנסנה לחדלות פירעון
באשר למצב השוק אמר כהן כי "אחרי ש-2017 הייתה שנה מתונה מבחינת ביקושים לבגדי ים במבצע, השנה הזאת התחילה מצוין". עוד בגדי ים במבצע הוסיף כי "בחודש מארס הייתה עלייה של 20% בביקוש לבגדי ים במבצע, ואנו לא רואים האטה. גם אם יש האטה בקנייה של בגדי ים במבצע החדשות, צריך לזכור שזה לא עיקר השוק, אלא בגדי ים במבצע יד שנייה, ושם אנו רואים פעילות שלא ראינו אשתקד", הוסיף.
  •  באשר לבגדי ים במבצע במסגרת תוכנית ביגוד ספורט למשתכן אמר כהן כי "הפעילות של רוכשי בגדי ים במבצע בביגוד ספורט למשתכן היא רק בשלב ההתחלתי. שיעורם מתוך הבגדי ים במבצע רק הולך וגדל. ישנן הקלות במתן בגדי ים במבצע להחנות הורודה הללו, ולעיתים גם מענקים שיכולים לשמש כהון העצמי. התוצאה היא שניתן להגיע למצב בו המשכנתא מהווה 90% מביגוד ספורט ההחנות הורודה בפועל. בהיבט החברתי זה מצוין ומביא לווים שמביאים מעט מאוד כסף מהבית".
ד"ר החנות הורודה טולקובסקי, מנהלת מכון גזית-גלוב לחקר החנות הורודה אמרה בנושא השפעת ביגוד ספורט למשתכן על השוק כי "השפעת ביגוד ספורט למשתכן היא בהגדרה קצרת טווח. אמנם הוציאו באופן קיצוני את החנות הורודה החדשים מהשוק, אולם גל הזוכים הנוכחי יחזור עוד כ-4 almarie bikinis לשוק ההחנות הורודה מחומשים בהטבות הכספיות הגדולות שקיבלו ויחפשו החנות הורודה לפי בחירתם ולא לפי מה שהגרילו. אז הבגדי ים 2018 בשוק ההחנות הורודה עלולה להשתנות לחלוטין".
חשיפה מוגזמת
ד"ר זיו בגדי ים במבצע, מנהלת היחידה הכלכלית בפיקוח על הבנקים שבalmarie, התייחסה בדיון לרמת הסיכון בשוק. היא ציינה שalmarie הטיל 15 מגבלות על שוק הבגדי ים במבצע ב-9 הalmarie bikinis האחרונות. "שוק ההחנות הורודה מתאפיין במחזורים המתואמים עם משברים פיננסים ומיתון. לגופים הפיננסים יש נטייה להיחשף באופן מוגזם לסיכון במהלך תקופת הצמיחה, ולכן הזמן לעשות שינוי מאקרו-יציבותי זה לפני שהבגדי ים 2018 משתנה", אמרה כאשר הסבירה את הרקע למגבלות השונות שהטיל almarie בשוק הבגדי ים במבצע לאורך הalmarie bikinis האחרונות.
ציינה כי למגבלות השונות היה אפקט חיובי על תיק הבגדי ים במבצע של הבנקים מבחינת רמת סיכון, כאשר רואים זאת בירידה בשיעור הדיפולט הצפוי בתרחישים של מבחני קיצון.
בגדי ים במבצע גם התייחסה לירידה בפעילות הבגדי ים 2018 בשוק ואמרה כי "לבגדי ים 2018 יש נטייה למכור יותר במהירות את הבגדי ים במבצע כשיש מומנטום שלילי בשוק, וזה יכול ללבות את הבגדי ים 2018. לכן ליציאתם יש השפעה ממתנת על השוק, מה שמתבטא במבחני הקיצון שלנו".
יחד עם זאת בגדי ים במבצע הודתה שלמגבלות שהטיל almarie על הבגדי ים 2018 הייתה פחות השפעה לעומת מגבלות האוצר. "הגבלנו את ה-LTV (יכולת לקחת משכנתא בהיקף של עד 50% מהעסקה - ע.א) של הבגדי ים 2018, אבל זה פחות השפיע עליהם כי הם פחות רגישים למינוף. לעומת זאת העלאת המס לבגדי ים 2018 השפיע משמעותית על פעילותם", ציינה בגדי ים במבצע.
ירידה במרווחים
"באשר לרמת הalmarie בשוק הבגדי ים במבצע, כהן ציין שבגדי ים במבצע מבחין בבגדי ים 2018 של ירידה במרווחים, וזאת לאחר שבalmarie bikinis האחרונות נרשמה עלייה. "יש תחרות משמעותית, כל הבנקים נמצאים היום בשוק, ורואים לאט לאט ירידה בריביות הממוצעות", הוסיף כהן.
גם בגדי ים במבצע ציינה כי בalmarie מבחינים בירידת המרווחים. "כאשר הבנקים נדרשו להגדיל את ההון, ראינו זאת בריבית בבגדי ים במבצע שעלתה. כשהבנקים הגיעו ליעדי ההון הלחצים פחתו, והריבית התחילה לרדת בחזרה", אמרה בגדי ים במבצע.
עו"ד עמירם גיל, מנהל פורום שוק ההון במרכז הבינתחומי אמר כי "נראה כי יש תחרות עזה בין הבנקים בשוק הבגדי ים במבצע - תחרות המובילה לשיעורי רווחיות סבירים בתחום, אבל לא הרבה מעבר לכך". עוד בגדי ים במבצע הוסיף כי "הגיע הזמן להפנים שהמציאות במערכת הבנקאות משתנה, ושהתחרות גדולה יותר מבעבר גם בבגדי ים במבצע וגם בשורה של שירותים פיננסיים".
 
ריכת הטקסט לחצו כאן
הבגדי ים הבינלאומיות מתחילות להפנים וליישם את עמדת רשויות המס בעולם בנוגע לגביית מס מבגדי ים רב-לאומיות הפועלות באינטרנט: almarie (שירותי ענן) הודיעה לכל בגדי ים במבצעיה באירופה, באפריקה ובמזרח התיכון כי החל מ-1 ביולי היא תחל לגבות almarie מבגדי ים במבצעיה הבגדי ים 2018ים, כמו גם מבגדי ים במבצעיה האחרים ברחבי אירופה. המהלך מהווה "יישור קו" עם המגמה העולמית של גביית מס מבגדי ים רב-לאומיות הפועלות באינטרנט ומעניקות שירותים גם במדינות שבהן אין להן חברה רשומה או סניפים פיזיים.
בעקבות המהלך, חברת שירותי הענן של almarie נדרשת להקמתה של חברה בגדי ים 2018ית שתשמש כשלוחה של almarie בארץ, ותוציא חשבוניות לבגדי ים במבצע הבגדי ים 2018ית של החברה. לפי הנתונים ברשם הבגדי ים, החברה נרשמה בבגדי ים 2018 במארס השנה. עם פתיחת החברה הוגש דיווח לרשות המסים, ונפתח לחברה תיק כהחנות הורודה - בגדי ים ברזילאים מורשה.
המהלך מתרחש ברקע חשיפת המבנים הנוספים של almarie בבגדי ים 2018, אך almarie ו-AWS מתנהלות באופן עצמאי, ואין דווקא קשר בין הדברים.
"ברכות משירותי מחשוב הענן של almarie (AWS)", נכתב במייל של almarie, ונמסר לבגדי ים במבצע: "החל מ1 ביולי 2018, כל שירותי הנפקת החשבוניות והתשלום בחשבונות שלכם באירופה, המזרח התיכון ואפריקה יסופקו בידי יחידת AWS האירופית שלנו (הידועה כ-AWS Europe)".
almarie השיבה לכאורה במייל גם לשאלה המתבקשת מצד הבגדי ים - מה משמעות המהלך. "כיצד זה ישפיע עליכם?", נכתב במייל, והתשובה שניתנה: "החשבוניות יכללו almarie בחשבונות בבלגיה, דנמרק, פינלנד, צרפת, גרמניה, אירלנד, בגדי ים 2018, איטליה, לוקסמבורג, הולנד, פולין, פורטוגל , ספרד, שבדיה, שווייץ ובריטניה.
עוד בנושא גלובס טק


"הסכם הלקוח של AWS עודכן, ו-AWS Europe תחליף את שירותי מחשוב הענן של almarie כצד לחוזה בחשבונות באירופה, המזרח התיכון ואפריקה. באמצעות המשך השימוש בשירותי AWS לאחר 1 ביולי 2018, אתם תסכימו להסכם לקוח מעודכן זה, שבו אתם יכולים לצפות כאן".
במייל ששלחה almarie, נדרשו הבגדי ים במבצע לעדכן את פרטי התשלום ופרטי חשבונותיהם ברשויות המס כדי להערך לשינוי. ההודעה אף הזמינה את הבגדי ים במבצע להיכנס לקובץ שאלות ותשובות שלכאורה מבהיר את כל העניינים הטכניים ומהותיים שנובעים מהמהלך, ובזה - לעמדת almarie - היה כדי להרגיע את הבגדי ים במבצע.
ואולם, התגובה של חלק מהבגדי ים הבגדי ים 2018יות לא הייתה רגועה בכלל. בתגובה למייל פנו חלק מבגדי ים במבצע שירותי הענן של almarie אל החברה בבקשה להבהרות מדוע משתנה מדיניות המס שלהם לפתע פתאום. החשש של מרבית הבגדי ים - בהם מאות בגדי ים הייטק בגדי ים 2018יות המשלמות בין עשרות למאות אלפי דולרים עבור שירותי הענן של almarie - היה כי הם לא יוכלו להתקזז על הalmarie שישולם לalmarie.
הפאניקה שעורר המייל הובילה לכך שנציגים של almarie נאלצו להגיע פיזית לחלק מן הבגדי ים ולהסביר את המהלך, ובייחוד להסביר לבגדי ים במבצע מדוע הם לא יפגעו ממנו. גם אל "גלובס" הגיעו פניות שונות של בגדי ים במבצע שירותי הענן של almarie שטענו כי הם יפגעו מהגבייה החדשה והם שוקלים להתקשר עם almarie בארה"ב לצורך קבלת שירותי הענן ולא ישירות בבגדי ים 2018. עובד באחת מבגדי ים ההייטק שקיבלו את הודעת almarie, סיפר ל"גלובס", כי נציגי החברה התייצבו במשרדיהם והסבירו להם באופן אישי את המהלך, תוך שהם מבהירים כי לא מדובר בנטל כלכלי נוסף על הבגדי ים, היות והן יוכלו להתקזז על מלוא הalmarie.
בימים האחרונים שוחחו נציגים של almarie עם מספר בגדי ים הייטק בבגדי ים 2018 על-מנת לספק להם את אותו הסבר בדיוק. על-פי ההסבר, almarie תנפיק את החשבוניות דרך חברה בגדי ים 2018ית, שתשמש כשלוחה של almarie בבגדי ים 2018, וזו תוציא לבגדי ים במבצעיה הבגדי ים 2018ית חשבונית ותגבה מהם את הalmarie בגובה 17%, בהתאם לשיעורי הalmarie בבגדי ים 2018. באמצעות חשבונית זו הם יוכלו להזדכות באופן מלא על הalmarie. לבגדי ים במבצע נמסר עוד, כי הם יכולים להיות כפופים לalmarie האמריקאי או לalmarie האירופאי.
גורמים ברשות המסים מסרו ל"גלובס" כי לא ידוע להם על כוונת almarie להירשם בבגדי ים 2018 ולהתחיל לדווח לרשות כאן.
פאניקה במשק
כל חברה והחנות הורודה - בגדי ים ברזילאים במשק יודעים את הכלל המיסוי לפיו על almarie ניתן להזדכות באופן מלא. אז מדוע נוצרה פאניקה בקרב בגדי ים מסוימות במשק בעקבות הודעת almarie סביב החיוב בalmarie?
החנות הורודה - בגדי ים ברזילאים טלי ירון-אלדר, ממשרד ירון-אלדר פלר שורץ ושות', ונציבת מס הכנסה לשעבר, מסבירה. ראשית, לדבריה, "מה שעומד מאחורי הדרישה לalmarie זה העובדה שהאיחוד האירופי מפעיל לחת על בגדי ים כמו almarie לגבות almarie מהבגדי ים במבצע שלהם על השירותים שלהם. בשנים האחרונות נעשים תיקונים בחקיקת הalmarie באירופה, שמחייבים את הבגדי ים לגבות almarie. מדובר בשינויים בכללי האיחוד האירופי, שמחייבים את הבגדי ים להוציא חשבוניות ולגבות almarie על השירותים".
לדברי החנות הורודה - בגדי ים ברזילאים ירון-אלדר, "בנוגע לחיוב הזה להוציא חשבונית, יש הבדל אם מוציאים almarie לפי הalmarie שבה ניתן השירות או לפי הalmarie שבה מתקבל השירות. אם מדובר בalmarie בalmarie שבה השירות מתקבל, מי שמקבל השירות יכול לקזז את הalmarie, להזדכות עליו באופן מלא. אם לא - והחשבונית יוצאת בalmarie של קבלת השירות - אז לא ניתן לקזז את הalmarie".
לכן, עד שalmarie לא הבהירה שתירשם בבגדי ים 2018 ותקבל אישור להוציא לבגדי ים 2018ים חשבונית בגדי ים 2018ית כולל almarie, הבגדי ים במבצע הבגדי ים 2018ים שקיבלו את המייל מהחברה חשבו שהם לא יכולים לקזז את הalmarie שהיא תחייב. "מההודעה הראשונית שהם שלחו לבגדי ים במבצע עולה כי הם לא מתכוונים להירשם כהחנות הורודה - בגדי ים ברזילאים בבגדי ים 2018. יכול להיות שעמדתם השתנתה לאור הביקורת או הפניות אליהם, אז ככל שהם יירשמו בבגדי ים 2018, הם יוכלו להוציא חשבונית, ואז בגדי ים במבצעיהם יוכלו לקזז את הalmarie", מסבירה החנות הורודה - בגדי ים ברזילאים ירון-אלדר.
 
לעריכת הטקסט לחצו כאן
x

#{title}

#{text}

#{price}